Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

Výstavba areálu Z – STUDIO Zlín

Popis zakázky

Jedná se o průmyslovou halu, která bude nově sloužit pro využití tiskařské společnosti. K výrobní hale je připojena třípatrová administrativní budova a venkovní obslužný dvůr s manipulační rampou. Zakázka je specifická v předání objektu do předčasného užívání, z důvodu instalace tiskařských strojů, které vyžadují stabilní klima v objektu.

Nosná konstrukce výrobní haly s nepravidelným obdélníkovým půdorysem je provedena jako montovaná z atypických železobetonových prefabrikovaných prvků. Objekt je jednopodlažní a modulové uspořádání hlavních os je 9m x 12m. V podélném směru jsou rozteče os hlavních sloupů 13x9m a 11x9m.

Nosná konstrukce administrativní budovy s pravidelným obdélníkovým půdorysem je provedena jako montovaná z atypických železobetonových prefabrikovaných prvků. Objekt je třípodlažní a modulové uspořádání hlavních os je 9m x 6m. Sloupy jsou průběžné a jsou součástí objektu. Ostatní sloupy jsou dělené a stykují se nad průvlakem pomocí „Čapkova spoje“. V podélném směru jsou rozteče os hlavních sloupů 4x9m. V obvodových řadách jsou mezi hlavní sloupy vloženy mezi-sloupy v osových vzdálenostech po 4,5m pro kotvení základových prahů a fasádního pláště. V příčném směru mají osy sloupů rozteč 3x6m.

 • Investor
  Z-Studio s.r.o.
 • Místo
  Česká republika/ Zlín-Malenovice
 • Doba realizace
  09/2017 - 02/2018
 • Typ stavby
  Průmyslové stavby
 • Dodavatel
  PSG Construction a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference