Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

VÝSTAVBA RD a IS manželů Králových

Popis zakázky

Jedná se o stavbu rodinného domu, přípojek, opěrných stěn, zpevněných ploch a oplocení. RD má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Zastavěná plocha cca 400 m2.

Druhé nadzemní podlaží vystupuje nad ploché střechy se suchomilnou vegetací, má plochu 200 m2 a je zastřešeno plochou střechou s kačírkem. Dům je kombinací žb a cihelných stěn a žb stropů.

 • Investor
  manželé Pavel a Dagmar Královi
 • Místo
  Česká republika/Ostrava - Výškovice
 • Doba realizace
  10/2018 - 11/2019
 • Typ stavby
  Bytová výstavba
 • Dodavatel
  PSG Construction a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference