Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
28. listopadu 2022

I další zakázku pro VUT v Brně provedeme v režimu BIM

V listopadu jsme podepsali veřejnou zakázku na rekonstrukci a modernizaci areálu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Tato zakázka na rekonstrukci objektů A2 a KH2 navazuje na rekonstrukci objektů A3 a KH3, kterou jsme dokončili letos na podzim. I v druhé etapě rekonstrukce areálu VUT FSI bude opět použit BIM (Building Information Modeling) neboli „informační model budovy“. To znamená, že všechny technické výkresy budou převedeny do 3D modelu, včetně všech rozvodů VZT, TZI, CHL a dalších inženýrských sítí. Investor jako uživatel tím navíc získává reálný obrázek budoucí stavby a má možnost si projít všechny prostory ve 3D, včetně všech povrchových úprav a barev. Model je dále využíván i ke správě budov po skončení stavebních prací a uvedení do provozu.

„V tomto případě jsme zvolili kombinaci BIM modelu s otevřeným datovým prostředím DALUX, kde v průběhu výstavby dochází k veškeré komunikaci stavebních procesů se všemi účastníky výstavby. Hlavní výhodou je transparentnost řešených problémů výstavby, a hlavně velká časová úspora, protože vše můžeme řešit přímo na stavbě během několika minut pomocí tabletu nebo telefonu, který má systém nainstalován,“ vysvětluje Ing. Rostislav Čutek, projektový manažer společnosti PSG Construction.

V rámci objektu A2 dojde k modernizaci výukových, laboratorních a administrativních prostor tvořících prostorovou a funkční základnu pro několik ústavů FSI. V objektu KH2 vzniknou samostudijní prostory a zázemí pro studenty. Obvodové pláště a střechy obou budov byly zrekonstruovány v roce 2015 a bude do nich zasahováno minimálně, s výjimkou rozšíření nástavby strojovny VZT na objektu A2. V připravené strojovně v objektu A4 budou osazeny jednotky chladu.

Termín dokončení prací je stanoven na říjen 2023.

 

Foto: https://www.fme.vutbr.cz/