Stavíme pro budoucnost
Kariéra
PSG
23. října 2023

Předali jsme nadčasovou realizaci pro CROSS Zlín

Symbolickým přestřižením pásky jsme předali stavbu nového vývojového a produkčního sídla pro společnost CROSS Zlín ve Zlíně-Malenovicích.

Realizace moderního administrativně-výrobního objektu trvala více než dva roky, zakázku významně ovlivnila koronavirová pandemie i válka na Ukrajině, přesto se otrokovickému závodu PSG Construction podařilo stavbu úspěšně dokončit. Do užívání jsme stavbu investorovi předali v srpnu, o dva měsíce později se uskutečnilo slavnostní předání.

Nové sídlo CROSSu je tvořeno několika na sebe navazujícími objekty. Patro podzemních garáží pro více než stovku automobilů a motocykly bylo realizováno jako „bílá vana“, díky čemuž je zajištěna nepropustnost vody u spodní stavby, která je situována u řeky Dřevnice. Vývojová budova ve tvaru písmene H je postavena z monolitického betonu, rozměry 53 x 56 metrů se čtyřmi plnoplošnými podlažími, páté patro je vytaženo nad střední spojovací částí a nad ním je betonová deska konstrukce vertiportu na šikmých ocelových sloupech. Zajímavostí je unikátní systém předsazené ocelové konstrukce s fasádou ze žaluziových lamel ve tvaru X, které odkazuje na název společnosti a akcentuje na jednu z jejich hlavních činností – řízení provozu nejen samotných křižovatek.

Navazující objekt výroby je opět situován nad podzemním parkovištěm, jedná se o čtyřpodlažní monolitickou železobetonovou konstrukci opláštěnou sendvičovými panely, která je propojena s hlavní budovou spojovacím krčkem. Budova výroby přechází opláštěním do objektu skladu polotovarů a expedice s atikovou výškou 16,5 metru, jejíž nosná konstrukce je prefabrikovaná. Zachycení dešťových vod zajišťují dvě akumulační retenční nádrže.

Novostavba se nachází v průmyslové zóně Trní v místní části Zlín-Malenovice, kde PSG již v minulosti postavilo objekt pro tiskárnu Z-Studio a skladovací a provozní budovy Flintstore.