Stavíme pro budoucnost
Kariéra
Dokončeno

Administrativně obchodní centrum Hodonín

Popis zakázky

Výstavba administrativně obchodního centra Ptáček, které sestávají ze čtyřech provozů – Koupelnové studio, Instalatérské centrum, Skladová hala a Administrativa budovy. Budova bude obdélníkového tvaru s jedním zkoseným rohem s plochou střechou.  Objekt bude z části dvoupodlažní a z části převýšený přes 2 podlaží. Na Fasádě je navržen plášť z panelů v barevných a typových kombinací dle standardů firmy Ptáček. Zasklení fasády bude provedeno z hliníkových systémových profilů. Sklo je navrženo jako dvojité tepelně reflexní.

Konstrukce stavby je založena na pilotách a navržena ze železobetonového skeletu tvořenými prefabrikovanými sloupy, průvlaky, střešními vazníky, vaznicemi, ztužidly a stropními panely. Obvodový plášť je tvořen sendvičovými panely. Zastřešení je navrženo jednoplášťovou plochou střechou s krytinou z hydroizolačních pásů.

Součástí výstavby jsou oplocení areálů a parkovací plochy.

 • Investor
  Ptáček - správa, a.s.
 • Místo
  Hodonín
 • Doba realizace
  03/2020 - 08/2020
 • Typ stavby
  Stavby občanské vybavenosti
 • Dodavatel
  PSG Construction a.s.

Naše poslední realizace

Všechny reference